Minister Jacek Czaputowicz rozmawiał z następcą tronu - szejkiem Nawafem al-Ahmedem al-Jaberem al-Sabahem, przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Marzouqiem al-Ghanim oraz z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Kuwejtu, szejkiem Sabahem al-Khalidem al-Hamadem al-Sabahem.?

Wszyscy rozmówcy ministra Jacka Caputowicza zgodnie podkreślali, że Kuwejtczycy pamiętają o wsparciu, jakiego Polska udzieliła temu krajowi podczas irackiej agresji na Kuwejt.

Minister Czaputowicz podkreślił, że Kuwejt był pierwszym państwem Zatoki Perskiej, z którym Polska nawiązała w 1963 r. relacje dyplomatyczne.

"Nasze stosunki polityczne pozbawione są sporów i nieporozumień, co stwarza doskonałe warunki do dalszego konstruktywnego i owocnego rozwoju naszych więzi"

– powiedział minister Czaputowicz.

Rozmowy poświęcone były poszerzaniu współpracy w zakresie wymiany handlowej i inwestycji, wojskowości, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki, jak również zacieśniania współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi obu krajów.

Polski minister wyraził nadzieję na zwiększenie wolumenu wymiany handlowej, a także zwiększenie wartości inwestycji kuwejckich w Polsce. Przedstawił przy tym polskie programy krajowe zmierzające do rozwoju infrastruktury transportowej, w tym projekt budowy największego lotniska w Europie Środkowej i Wschodniej. Wyraził nadzieję, że tego rodzaju przedsięwzięcia zainteresują kuwejckich przedsiębiorców i inwestorów. Minister Jacek Czaputowicz wyraził też nadzieję na dalsze zacieśnianie kontaktów parlamentarnych, które stanowią bardzo ważny element stosunków polsko-kuwejckich.

Spotkania w Kuwejcie dotyczyły też kwestii globalnych, w szczególności związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Bliskiego Wschodu, w tym w Syrii i Jemenie?. Obie strony zwróciły uwagę na owocną współpracę w ramach niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ?. Rozmowy dotyczyły też dalszych działań w ramach procesu warszawskiego.

Minister Jacek Czaputowicz podkreślił, że Warszawa postrzega Kuwejt jako jednego z najważniejszych partnerów w regionie Zatoki Perskiej i na Bliskim Wschodzie. ?Wyraził uznanie dla roli Kuwejtu jako mediatora i stabilizatora w dążeniu do zachowania bezpieczeństwa w regionie.?"Doceniam mądrą i zrównoważoną politykę Państwa Kuwejt w odniesieniu do skomplikowanej sytuacji w regionie" – podkreślił.

Podczas wizyty minister Czaputowicz złożył również wizytę w Ambasadzie RP, gdzie spotkał się z przedstawicielami miejscowej Polonii, w tym żołnierzami stacjonującymi w Ahmad al-Jaber Air Base.

"Chodzi o to, by budować stosunki przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Państwo w tym pomagacie - powiedział minister. Ponadto minister Jacek Czaputowicz wziął udział w mszy celebrowanej przez Nuncjusza Apostolskiego w Kuwejcie" - arcybiskupa Francisco Padillę.