- Wizje, których doznawała Wanda Malczewska, dawały Polakom żyjącym w niewoli pod zaborami pokrzepienie oraz nadzieję na doczekanie wolności. Przede wszystkim jednak wskazywały drogę, jak ustrzec się największych zagrożeń dla Narodu i wytrwać w wierności Chrystusowi. Znamy je z dokumentów ks. Tomasza Olkowicza, jej spowiednika i kierownika duchowego w latach 1871- 1872, oraz z opisu ks. Grzegorza Augustynika, jej wychowanka i pierwszego biografa, apostoła robotników Zagłębia

- tłumaczy Paweł Szopa, przewodniczący Klubu "Gazety Polskiej" w Sosnowcu, jednego z organizatorów pielgrzymki, który prezentował pielgrzymom postać czcigodnej sługi Bożej.

Pielgrzymka Zagłębiowska wyruszyła na Jasna Górę 23 sierpnia, zakończyła się w niedzielę o godz. 19 nabożeństwem dla pielgrzymów na Szczycie. Była to druga część Pieszej Pielgrzymki Sosnowieckiej na Jasną Górę. (Powstała w 1992 r. diecezja sosnowiecka obejmuje ponad 150 parafii, w których mieszka 700 tys. osób, powstała z części ziem dawnej diecezji sosnowieckiej, krakowskiej i kieleckiej). Pierwsza część Pieszej Pielgrzymki Zagłębiowskiej wyszła w tym roku z Olkusza 9 sierpnia, (także wzięło w niej udział ok. tysiąc osób).

Kierownikiem pielgrzymki jest ks. Józef Handerek. Rozpoczęła ją Msza św. w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie- Syberce, którą celebrował bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej. Po niej pielgrzymi wyruszyli w trasę. Tradycją jest, iż pierwszy odcinek razem z pielgrzymami pokonuje Biskup Ordynariusz wraz z innymi kapłanami. Pielgrzymka Zagłębiowska jest krótka: trwa trzy dni intensywnego marszu w kierunku Jasnej Góry. Pierwszego dnia do pokonania mają 26 kilometrów, drugiego 30, a trzeciego ok. 15.

Pielgrzymka Zagłębiowska powstała, kiedy uzyskano zgodę na budowę świątyni w Będzinie-Syberce w 1980 r. Stało się tak dzięki nieugiętej postawie mieszkańców, którzy pojechali osobiście do Warszawy do Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR, (także pochodzącego z Zagłębia) i uzyskali pisemne pozwolenie na budowę
kościoła. Wtedy pątnicy dziękowali za możliwość wybudowania własnej świątyni i utworzenie parafii. Stopniowo do parafii na Syberce dołączały kolejne, by wreszcie wędrowało całe Zagłębie.

W tym roku z domu poświęconego Matce Chrystusa - kościoła Nawiedzenia NMP w Będzinie-Syberce do Tronu Matki na Jasnej Górze wyruszyło 12 grup, w sumie ponad tysiąc pątników. Na wędrujących diecezjan podczas marszu czekały też niespodzianki, np. słodycze, ufundowane przez ks. prał. Jan Szkoca z Sosnowca.

25 sierpnia na Jasnej Górze powitał wszystkich bp Grzegorz Kaszak, który przypomniał m.in. wizytę w Sosnowcu w 1999 r. św. Jana Pawła II. Wówczas śp. ks. bp Adam śmigielski, ordynariusz diecezji sosnowieckiej powiedział, że Zagłębie jest "czerwone", ale od miłości Boga.