Tworzące się głównie w weekendy kolejki przed bramkami na A1 w Nowej Wsi są skutkiem dużego natężenia ruchu. Północny odcinek A1 z Rusocina koło Gdańska do Nowej Wsi koło Torunia jest płatny, przejazd dalszą częścią trasy w kierunku Łodzi jest darmowy.