Podczas konferencji prasowej nt. programu obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zorganizowanej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Sellin podkreślił, że rok 2019 obfitował w wiele ważnych rocznic.

Obchodziliśmy 450-lecie Unii Lubelskiej, 100-lecie pierwszego powstania śląskiego, 30-lecie wydarzeń z 1989 r., 20-lecie obecności Polski w NATO, 15-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej. To były niezwykle ważne wydarzenia. Zbliżamy się do rocznicy najbardziej emocjonalnej, najbardziej przeżywanej przez społeczeństwo polskie, najistotniejszej, jeśli chodzi o polską politykę historyczną i walkę w ramach tej polityki, o prawdę - czyli do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dzisiejszy dzień to jest preludium do obchodów. Wiadomo, że 80 lat temu dwa reżimy totalitarne umówiły się na rozpoczęcie tej wojny. Stąd to dzisiejsze spotkanie.

– powiedział Sellin.

Wiceminister przypomniał, że dwa lata temu wykonano badania wśród Polaków o stanie świadomości historycznej.

Zaskoczył nas i potwierdził pewną intuicję jeden wynik. Zapytaliśmy Polaków m.in. o to o czym rozmawiają w domach, jeśli rozmawiają o historii. Ponad połowa odpowiedziała, że rozmawiają o latach II wojny światowej. To świadczy o tym, że to jest przeżycie niezwykłe, każda polska rodzina została tą tragedią dotknięta. Widać, że to jest ten moment w polskiej historii, który jest jednym z najważniejszych.

– ocenił.

Sellin zwrócił również uwagę na kilka wydarzeń w programie obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W piątek w siedzibie MIIWŚ rozpoczyna się dwudniowa konferencja, międzynarodowa konferencja naukowa "Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej"; 1 września w muzeum nastąpi otwarcie wystawy "Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej"; tego dnia odbędzie się również widowisko muzyczne "Tak zaczynała się wojna". 1 września po porannych uroczystościach rocznicowych na Westerplatte zostanie wmurowany kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Sellin zapowiedział, że na organizowanych przez władze Gdańska, obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej o 4.45 na Westerplatte, będzie "istotna delegacja rządowa", w tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

17 września przed siedzibą Muzeum II Wojny Światowej nastąpi odsłonięcie pomnika rtm. Witolda Pileckiego.