W najnowszym badaniu pracowni Estymator swój głos na Zjednoczoną Prawicę oddałoby 44,9 proc. Z kolei poparcie dla kierowanej przez Grzegorza Schetynę Koalicji Obywatelskiej wynosi 30,4 proc. Trzecie miejsce przypadło dla Lewicy – koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny i Partii Razem. Na nich głosować chce 9,8 proc. ankietowanych.

Do Sejmu dostałaby się również Koalicja Polska z wynikiem 6,8 proc.

Progu wyborczego nie przekroczyły Konfederacja, na którą głosować chce 3,8 proc. badanych oraz Bezpartyjni Samorządowcy - uzyskali 2,3 proc.  Na „innych” głosować chciałoby 2 proc. respondentów.

Jak te wyniki przełożyłyby się na mandaty w Sejmie? Według DoRzeczy PiS uzyskałby 240 mandatów, Koalicja Obywatelska – 162, Lewica – 34, Koalicja Polska – 23. Jedno miejsce przypadłby mniejszości niemieckiej.

Estymator przeprowadził sondaż w dniach 21-22 sierpnia 2019 r. na liczącej 1046 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych. Sondaż przeprowadzono metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. Uwzględniono w nim wyłącznie te osoby, które zdecydowały się głosować i określiły na jaką partię.