Autorami pomnika są rzeźbiarze Iwan Misko, Uładzimir Pipin i Siarhiej Łohwin, informuje Gazeta Słonimska.

fot. belta.by

Lew Sapieha – hetman i wielki kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego – został starostą słonimskim w 1586 roku. Dzięki jego staraniom w 1591 roku król Zygmunt II Waza odnowił prawa magdeburskie miasta i nadał mu herb. Z kolei w 1597 roku dzięki Sapiesze miasto stało się miejscem obrad sejmików generalnych Wielkiego Księstwa Litewskiego i sejmików ziemskich.