Polski Cmentarz Wojenny w Zadwórzu na Ukrainie kryje szczątki 310 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych 17 sierpnia 1920 r. w walce z 1 Armią Konną Siemiona Budionnego. Żołnierze polscy z batalionu kpt. Bolesława Zajączkowskiego związali armię sowiecką walką pod Zadwórzem w celu umożliwienia innym jednostkom polskim dotarcia do Lwowa, aby wzmocnić jego obronę. Cel został osiągnięty za cenę życia prawie wszystkich walczących tu żołnierzy polskich.

Całoroczna opieka nad cmentarzem w Zadwórzu oraz uroczystości rocznicowe są finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.