Ekspozycja składa się z kilkunastu plansz, na których znalazły się zdjęcia Anny Walentynowicz, zarówno te związane z jej działalnością opozycyjną, jak i prywatne. Są na nich fotokopie różnych dokumentów pochodzących z wielu archiwów, w tym IPN, Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Kancelarii Prezydenta RP, muzeów, bibliotek, a także zbiorów prywatnych, w tym także rodziny Anny Walentynowicz.

Można zobaczyć m.in. fotokopię wydanej przez Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa w Gdańsku decyzji o internowaniu działaczki datowanej na 12 grudnia 1898 roku, a także napisaną przez Walentynowicz odręcznie w 1983 roku prośbę o wydanie jej drutów w celu naprawy sprutego swetra adresowaną do szefa Zakładu Karnego w Grudziądzu.

Wystawa została przygotowana przez gdański oddział IPN i po raz pierwszy zaprezentowana w 2012 roku w 32. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Anna Walentynowicz zaangażowała się w działalność Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża w 1978 r. 7 sierpnia 1980 r. została bezprawnie zwolniona ze Stoczni Gdańskiej, co przyczyniło się do rozpoczęcia 14 sierpnia 1980 r. strajku w stoczni, który doprowadził do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.