Ryszard Derdziński jest politologiem i znawcą twórczości J.R.R. Tolkiena, a także członkiem brytyjskiego Tolkien Society. Podczas festiwalu Literacki Sopot badacz zdradził, że pradziadek autora "Hobbita" i serii "Władca pierścieni" urodził się... w Gdańsku. Derdziński ustalił to w swoim prywatnym śledztwie, które oparł na biografii Tolkiena pióra Humphreya Carpentera. To właśnie tam pojawia się wzmianka o tym, że rodzina Tolkiena może pochodzić z naszej części Starego Kontynentu.  

Z badań Derdzińskiego wynika, że w osiemnastowiecznym Londynie mieszkało dwóch mężczyzn o nazwisku Tolkien -  John Beniamin i Daniel Gottlieb. Ten drugi przyjął obywatelstwo brytyjskie, a w zachowanym dokumencie naturalizacji widniało miejsce urodzenia: "Danzig", czyli "Gdańsk".

Ustalono, że John Beniamin był prapradziadkiem pisarza. Zdaniem Derdzińskiego był on bratem Daniela Gottlieba - potwierdzają to dokumenty, do których dotarł w Londynie i  odnalezione akty chrztów Tolkienów. Ich rodzicami byli Christian Tolkien i Eufrozyna, którzy mieszkali na Biskupiej Górce. Obaj bracia wyjechali do Wielkiej Brytanii, gdy byli już dwudziestolatkami.