Prezes PiS przyjechał do Krakowa już po zamknięciu Wzgórza Wawelskiego. Towarzyszyli mu: wicepremier Jacek Sasin, szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski i szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Zjawili się również europosłowie - Beata Szydło i Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, a także wojewoda małopolski Piotr Ćwik i marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria zginęli 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości rocznicowe do Katynia, razem z 94 innymi osobami. Pogrzeb pary prezydenckiej odbył się w Krakowie 18 kwietnia 2010 r.

W krypcie, w której znajduje się sarkofag Lecha i Marii Kaczyńskich, we wrześniu 2010 r. odsłonięta została tablica ku czci ofiar katastrofy, z nazwiskami wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskiem i łacińską sentencją: "Corpora dormiunt, vigilant animae" (Ciała śpią, dusze czuwają).