Z przekazów ustnych – uzyskanych przez lokalnych pasjonatów historii – wynika, iż w tym miejscu pogrzebano żołnierzy Wojska Polskiego, zamordowanych przez funkcjonariuszy stalinowskiego aparatu terroru w 1947 r. Wskazuje na to również tablica, ustawiona w miejscu odnalezienia szczątków przez nieżyjącego już dziś świadka wydarzeń. W czynnościach ekshumacyjnych brał udział prokurator OKŚZpNP w Warszawie.
W wyniku przeprowadzonej kwerendy nie udało się ustalić do kogo mogą należeć szczątki odnalezionych osób.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN zwracamy się do wszystkich osób, które są w posiadaniu informacji (wspomnień, dokumentów, itp.), które mogłyby ukierunkować prace identyfikacyjne, by skontaktowały się z Biurem. Proszone też o kontakt osoby, których bliscy zamieszkujący na tym terenie zaginęli w tamtych latach, a ich groby do dziś nie zostały odnalezione.