Tworzą ją dokumenty i fotografie o niezwykle istotnej wartości historycznej, m.in. pisma Józefa Piłsudskiego, Ignacego Mościckiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Stanisława Wojciechowskiego, a także ministrów skarbu z lat 1918 – 1939 i okresu II wojny światowej. Prawdziwym rarytasem pośród archiwaliów jest dekret Ministra Skarbu Gabriela Czechowicza z 1928 r., poruczający kierownictwo Pocztowej Kasy Oszczędności Henrykowi Gruberowi. Całe archiwum Gruber wywiózł w 1939 roku z Polski do Paryża, a stamtąd po klęsce Francji zabrał do Ameryki Południowej, w której osiadł do końca życia.

Podczas spotkania odbędzie się również zapowiedź publikacji „Wspomnienia i Uwagi” Henryka Grubera, której reedycja zaplanowana jest przez Muzeum Historii Polski we współpracy z PKO BP na przyszły rok. To niezwykle interesujący tekst prezentujący działalność wyjątkowego człowieka. Do tej pory wspomnienia te – mimo iż stanowią fascynującą opowieść o życiu, a przede wszystkim działalności Grubera – były praktycznie niedostępne dla szerszego odbiorcy. Powinna to zmienić planowana publikacja, a opracowany naukowo tekst przybliży tę postać.

Tadeusz Wittlin tak pisał o „Wspomnieniach”:

Książka Grubera (…) napisana jest z rozmachem, polotem i wdziękiem, lekko i inteligentnie, ze swobodą pióra i bezsprzecznym zacięciem pióra, o co nikt z nas, ówczesnej cyganerii warszawskiej, nigdy nie posądziłby prezesa PKO. Uważaliśmy go bowiem za Harpagona – skąpca Moliera, kupca weneckiego, liczykrupę i dusigrosza, tudzież petenta z tajemniczej Wall Street, słowem za wszystko, co kto chce, tylko nie artystę. Okazało się, że myliliśmy się całkowicie. 

Dwutomowa edycja w ramach serii Muzeum Historii Polski pt. „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki” zawierać będzie pełny tekst „Wspomnień” oraz kilkanaście unikalnych ilustracji.