W czasie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański w Watykanie papież powiedział:

"Dzisiaj w Częstochowie w Polsce zgromadziło się wielu pielgrzymów, by uczcić Wniebowziętą Dziewicę i by wspomnieć setną rocznicę przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską".

"Przesyłam moje pozdrowienie tym, którzy zebrali się u stóp Czarnej Madonny i zachęcam ich do modlitwy za cały Kościół. Pozdrawiam także Polaków tu obecnych"

- dodał Franciszek, wskazując na grupy na placu Świętego Piotra.

Podczas spotkania papież poprosił wiernych o modlitwę w chwili, gdy pobłogosławił różańce przeznaczone dla "braci w Syrii".

"Z inicjatywy stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wykonano około sześciu tysięcy koronek różańców"

- poinformował Franciszek, dodając że zrobiły je siostry karmelitanki z Betlejem.

Przekazał następnie, że różańce te zostaną rozdane we wspólnotach katolickich w Syrii jako znak jego bliskości z nimi. Otrzymają je zwłaszcza rodziny, które straciły bliskich na wojnie.

"Odmawiajmy modlitwę różańcową za pokój na Bliskim Wschodzie i na całym świecie"

- wzywał Franciszek, trzymając w rękach jeden z różańców dla Syrii.

Papież wyraził również solidarność z ludnością krajów Azji Południowej, która ucierpiała w wyniku deszczów monsunowych.

"Modlę się za ofiary i pozbawionych dachu nad głową, za wszystkie bezdomne rodziny. Niech Pan da siłę im i tym, którzy im pomagają"

- podkreślił.