Umowa jest jednym z warunków włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego USA.

Umowę o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości podpisali 12 czerwca wiceminister MSWiA Krzysztof Kozłowski i zastępca sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA David P. Pekoske.

Według MSWiA podpisana umowa przyczyni się do pogłębienia współpracy poprzez intensywną wymianę informacji i doświadczeń między służbami obu państw. Resort podkreślił również, że zawarcie i pełne wprowadzenie w życie umowy jest jednym z warunków włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego USA (Visa Waiver Program – VWP).

Umowa zawiera szczegółowe rozwiązania dotyczące dostępu do baz danych daktyloskopijnych, przewiduje możliwość wnioskowania jednego kraju o przeszukanie przez drugi kraj jego baz DNA, reguluje sprawę ochrony przekazywanych danych osobowych, a także inne formy współpracy. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, to pierwsze tego typu porozumienie między rządami USA i Polski.