W Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie m.in. przedstawicieli klubów parlamentarnych w sprawie projektu ustawy, który ma uregulować loty służbowe najważniejszych osób w państwie.

Michał Dworczyk po zakończeniu spotkania oświadczył, że pojawiło się na nim "szereg zarówno merytoryczno-technicznych, ważnych spraw i wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć, jak i również rozmawialiśmy o sprawach, które trzeba rozstrzygnąć politycznie".

"Na przykład kto może się znajdować na pokładzie statku powietrznego, którym podróżuje jedna z czterech najważniejszych osób w państwie. Pojawiły się też różne opinie na temat tego w jaki sposób te przepisy powinny zostać sformułowane, czy na zasadzie doprecyzowania aktów prawnych już istniejących, czy też - i my stoimy na tym stanowisku jako KPRM - na gruncie nowej ustawy, ustawy o organizacji lotów najważniejszych osób w państwie" 

- mówił minister.

Szef KPRM wskazał, że o zebraniu opinii i informacji "jako Kancelaria Premiera podjęliśmy decyzję, że do piątku przygotujemy pierwszą wersję projektu ustawy".

"Będziemy chcieli jeszcze ją konsultować, nie tylko oczywiście z instytucjami, które biorą udział w organizacji lotów, ale również klubami parlamentarnymi. Mamy nadzieję, że w tej kolejnej turze konsultacji PO weźmie udział"

 - powiedział Michał Dworczyk.