Respondenci zostali zapytani, jak oceniają decyzję Marka Kuchcińskiego o rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu. 42,6 proc. odpowiedziało "zdecydowanie dobrze", 29,3 proc. "raczej dobrze". 10,1 proc. oceniło działanie marszałka "raczej źle", a 8,3 proc. "zdecydowanie źle".

W badaniu respondenci zostali zapytani również o to, jak oceniają korzystanie z rządowego samolotu przez marszałka. Odpowiedzi udzielali z uwzględnieniem tego, na który komitet dany respondent oddałby swój głos.

22 proc. wyborców PiS i Zjednoczonej Prawicy ocenia korzystanie z rządowego samolotu "raczej źle", 18 proc. "zdecydowanie źle". Pozytywnie tę praktykę oceniło w sumie 39 proc. wyborców PiS, w tym 23 proc. oceniło ją "raczej dobrze", a 16 proc. "zdecydowanie dobrze".

Wyborcy Koalicji Obywatelskiej PO, Nowoczesnej i Samorządowców w zdecydowanej większości (91 proc.) ocenili loty marszałka Kuchcińskiego "zdecydowanie źle".

78 proc. osób głosujących na Lewicę, czyli SLD, Wiosnę i partię Razem ocenia loty "zdecydowanie źle", 8 proc. "zdecydowanie dobrze".

Respondenci głosujący na Kukiz'15 i PSL w 52 proc. określili podróże Kuchcińskiego "zdecydowanie źle", 39 proc. "raczej źle", a 6 proc. "zdecydowanie dobrze".