"Msza święta była potrzebna partyzantom, żołnierzom - była potrzebna tym, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Właśnie po to, aby umocnić ich decyzję oddania wszystkiego, nawet życia za wolność Ojczyzny"

- powiedział w homilii ks. płk Zbigniew Kempa.

"Wielu żołnierzy i partyzantów w czasie II wojny światowej, żołnierzy działających w różnych organizacjach zbrojnych, w Narodowych Siłach Zbrojnych w okresie powojennym właśnie z mszy świętej, właśnie z Eucharystii czerpało moc i siły"

- dodał.

W uroczystościach biorą udział m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR) Jan Józef Kasprzyk, posłowie Andrzej Melak i Robert Winnicki, sędzia Bogusław Nizieński, Marek Jurek, weterani z NSZ, przedstawiciele środowisk kombatanckich i opozycji antykomunistycznej. Towarzyszą im poczty sztandarowe.

Uroczystości rocznicowe objął patronatem narodowym prezydent RP Andrzej Duda, co wzbudziło kontrowersje. Udziału w uroczystościach odmówił np. naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

List do prezydenta Andrzeja Dudy wystosowali potomkowie oficerów Armii Krajowej ze Zgrupowań Świętokrzyskich AK. Wyrazili oni zdziwienie z powodu objęcia patronatem "rocznicy powołania kolaboranckiej formacji zbrojnej", co ich zdaniem oznacza "aprobatę jej celów i metod walki".

Podczas briefingu w środę przedstawiciel organizatora uroczystości podkreślił, że "Brygada Świętokrzyska nigdy nie kolaborowała z Niemcami". Zdaniem Jana Józefa Kasprzyka, "powielanie takiej tezy - to powielanie czarnej legendy Brygady Świętokrzyskiej, która została stworzona w okresie zniewolenia komunistycznego".

Przypomniał, że "Brygada Świętokrzyska NSZ powstała 11 sierpnia 1944 r. Jej żołnierze walczyli z Sowietami, Niemcami, z bandami rabunkowymi, które grabiły ludność cywilną. Brygada Świętokrzyska współpracowała w czasie akcji Burza z oddziałami Batalionów Chłopskich i AK". Jak dodał Kasprzyk, w styczniu 1945 r. Brygada stoczyła krwawe walki z oddziałami Wehrmachtu i podjęła decyzję o przebiciu się na Zachód.

O godz. 12 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się uroczysty apel pamięci z udziałem Wojska Polskiego połączony ze składaniem wieńców i wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.