Poniedziałek 12 sierpnia 2019 r. godz. 11.00 – ul. św. Marka 8 (Kraków)
przed uroczystością o godz. 10.00 – Msza św. w kościele św. Marka (róg św. Marka i Sławkowskiej)
Organizuje Oddział IPN w Krakowie z udziałem przedstawicieli Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i asysty wojskowej. 

75 lat temu w mieszkaniu przy ul. św. Marka 8 w Krakowie Gestapo aresztowało gen. Stanisława Rostworowskiego, dowódcę Okręgu Krakowskiego i Śląska AK, z gospodarzami – małżeństwem Jadwiga i Zygmuntem Karłowskimi. Obaj mężczyźni jeszcze tego samego dnia, w osławionej siedzibie Gestapo na ul. Pomorskiej 2, zostali zakatowani na śmierć. Jadwiga Karłowska po serii przesłuchań została, miesiąc później (11 września 1944 r.), rozstrzelana w obozie KL Pluszów. Przesłuchiwani mimo tortur nikogo nie wydali, milczeniem ochronili setki współpracujących z nimi ludzi. Generał jest postacią znaną. Bohaterskie małżeństwo zostało niemal zapomniane, a prowadzili niezwykle rozbudowana działalność konspiracyjną. Zygmunt na terenie całego Generalnego Gubernatorstwa zbierał informacje gospodarcze dla polskiego rządu w Londynie, od końca 1941 wraz z żoną działali w „Uprawie”. Od 1942 r. na zlecenie Komendy AK Okręgu Krakowskiego i Podokręgu Rzeszowskiego zorganizowali na terenie Małopolski wiele dziesiątków punktów sanitarnych AK, prowadzili szkolenie sanitariuszek, zapewniali zaopatrzenie w lekarstwa, opatrunki i sprzęt medyczny, w zestawy narzędzi chirurgicznych dla szpitali polowych. Rodzinna Apteka „Pod Gwiazdą” przy ul. Floriańskiej 15 prowadzona przez Jadwigę, była centralnym punktem zaopatrzenia sanitarnego Okręgu Krakowskiego AK. Organizowali również miejsca na tajne zebrania, prowadzili szkolenia w podchorążówce,załatwiali noclegi dla zakonspirowanych i ukrywających się ludzi (w tym skoczków), organizowali ukrywanie rannych poza Krakowem oraz pomagali w przerzucaniu kurierów. W aptece zlokalizowana była skrzynka kontaktowa dla Komendy AK Podokręgu Rzeszów dla łączności z Komendą AK Okręgu Kraków, przez ich aptekę przechodził też kolportaż prasy podziemnej, a w piwnicy była ukrywana broń. Równocześnie kwaterowali w swoim mieszkaniu przy ul. św. Marka 8 komendantów Okręgu AK Kraków najpierw płk. Józefa Spychalskiego, a od 1943 r. gen. Rostworowskiego. O skali zaangażowania Karłowskich najlepiej świadczy opinia wyrażona w 1948 r. przez UB, że Apteka „Pod Gwiazdą” to była centrala AK w Krakowie. Umierając mieli 30 i 32 lata, osierocili dwójkę malutkich dzieci. Miejsca ich pochówku nie są znane.