Obraz Martwa natura z owocami i butelką wina został namalowany przez francuską artystkę okresu klasycyzmu Anne Vallayer-Coster, której martwe natury uważano za jedne z najlepszych w osiemnastowiecznej Francji. Dzieło należało do kolekcji Piotra Fiorentiniego, polskiego oficera, urzędnika i kolekcjonera. Swój zbiór, liczący 200 obrazów, w 1858 r. zapisał Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Następnie dzieła zostały przekazane w 1879 r. do Muzeum Sztuk Pięknych. Od tego momentu, mimo zmian nazwy muzeum, Martwa natura z owocami i butelką wina nieprzerwalnie należała do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Obraz do wybuchu powstania warszawskiego pozostał w budynku muzeum. Według relacji prof. Stanisława Lorentza 27 września 1944 r. podporucznik Negel, dowódca oddziału stacjonującego w muzeum od 22 sierpnia, wybrał sobie „na pamiątkę” dwa obrazy Anne Vallayer-Coster przedstawiające martwą naturę. Obrazy zostały przez niego zdjęte z blejtramów i zwinięte, po czym polecił dyrektorowi napisać zaświadczenie, że oba obrazy otrzymał „w darze”.