Francja jest sygnatariuszem Konwencji Światowego Dziedzictwa (Notre Dame jest częścią światowego dziedzictwa „Paryża, brzegów Sekwany”) – międzynarodowych zasad ochrony opartych na Kartach ICOMOS m.in. Karty Wenecji z 1964 r. Te wszystkie ustalenia będą musiały być przestrzegana w procesie odbudowy i restauracji. Nowe prawo mówi jednak, że jedyną osobą, która nadzorować i kontrolować będzie wszystkie etapy operacji, jest Emanuel Macron. Normalnie byłoby to zadanie ministerstwa kultury. 

Prawo powołało nową agencję o szerokich uprawnieniach, która będzie odpowiedzialna za koordynację i zarządzanie całą operacją. Otrzyma również wszystkie fundusze zebrane w ramach subskrypcji krajowych i międzynarodowych; będzie zarządzać wszystkimi pracami w bezpośrednim otoczeniu katedry; ustanowi programy szkoleniowe dla konserwatorów; wdroży programy informacyjne w celu edukowania społeczeństwa na temat procesu ochrony oraz ustanowi radę naukową, która doradzi w sprawie kluczowych wyborów, które trzeba będzie podjąć.

Połowa zarządu agencji obejmie rząd francuski, miasto Paryż i Kościół. Przewodniczącym zostanie prawdopodobnie gen. Jean-Louis Georgelin, weteran i były szef sztabu głownego armii francuskiej. Główny architekt nadzorujący odbudowę Philippe'a Villeneuve, który zaprosił do współpracy Rémiego Fromonta i Pascala Pruneta. Z kolei ze strony Kościoła odbudowę nadzoruje arcybiskup Paryża, kardynał Michel Aupetit,który przekazał zarządzanie bezpośrednie Patrickowi Chauvetowi, rektorowi arcybiskupowi Notre Dame, i Benoist de Sinety, wikariuszowi generalnemu, który będzie reprezentował Kościół w zarządzie Agencji.