Wcześniej przedstawiciele lewicowego porozumienia inicjowanego przez SLD, Wiosnę i Razem poinformowali, że wystartują w jesiennych wyborach parlamentarnych jako KW Lewica, przy czym bazę organizacyjno-prawną startu stanowić będą struktury SLD.

Zgodnie z kodeksem wyborczym nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi jednak zawierać nazwę tej partii lub jej skrót, przy czym muszą one odzwierciedlać zapis w ewidencji partii politycznych.

Jak wyjaśniła rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska, aby umożliwić start w zapowiedzianej formule, Sojusz planuje dokonać zmiany w swoim statucie i ewidencji partii, tak aby miejsce obecnie obowiązującego oficjalnego skrótu nazwy partii - SLD - zastąpiło w nim słowo „Lewica”.

Uchwała zmieniająca statut ma zostać podjęta jeszcze w tym tygodniu. Następnie, SLD zgłosi zmianę statutu do Sądu Okręgowego w Warszawie, który - jak wskazuje Żukowska - zobowiązany jest do wprowadzenia jej „niezwłocznie” do prowadzonej przez siebie ewidencji.