Respondentów zapytano:

Czy środowiska LGBT zachowują się agresywnie w stosunku do reszty społeczeństwa?

Okazuje się, że wziąwszy pod uwagę niezdecydowanych, 34 procent uczestników sondażu, na tak postawione pytanie odpowiedziało pozytywnie. Odmienną opinię w tej kwestii ma 31 procent badanych, a aż 35 procent nie zajęło zdecydowanego stanowiska. 

Z sondażu wynika jednakże, iż po zawężeniu badania jedynie do osób deklarujących w tej sprawie zdecydowanie poglądy, aż 52 procent respondentów uważa, że środowiska LGBT zachowują się agresywnie w stosunku do reszty społeczeństwa. Odmienne zdanie wyraziło 48 procent uczestników sondażu.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI i przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1012. Fala 26 – 31 lipca 2019 roku. Sondaż przeprowadzono w ostatnich dniach lipca przez pracownię Social Changes dla portalu wPolityce.pl.