Pogrzeb bohatera odbył się 25 lipca w jego rodzinnej wsi Przydybajty (3 kilometry od Lidy). Śp. Edward Akuszewicz spoczął przy swojej śp. żonie Wandzie, którą stracił kilkanaście lat temu.

W ostatnią drogę dzielnego żołnierza, z bronią w ręku i narażeniem życia broniącego w okresie II wojny światowej ojczystą ziemię, odprowadziła licząca ponad sto osób procesja, składająca się z krewnych zmarłego, jego przyjaciół i znajomych, a także przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi oraz działającego przy ZPB Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. W uroczystościach pogrzebowych w imieniu RP wziął udział również konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek.

Msza żałobna w intencji duszy zmarłego odbyła się w lidzkim kościele farnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Ze świątyni, liczący kilkanaście samochodów osobowych i kilka busów, konwój żałobny udał się do rodzinnej wsi śp. Edwarda Akuszewicza. Tutaj w Przydybajtach wszyscy chętni mogli po raz ostatni pożegnać bohatera, podchodząc do jego trumny.

Na cmentarzu w Przydybajtach, słowa wdzięczności śp. Edwardowi Akuszewiczowi za świadectwo autentycznego bohaterstwa i patriotyzmu, które zmarły dawał przez całe swoje życie, wygłosili m.in. konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, prezes Oddziału ZPB w Lidzie i członek Zarządu Głównego ZPB Irena Biernacka prezes działającego przy ZPB Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej płk Weronika Sebastianowicz oraz inni uczestnicy pogrzebowych uroczystości.