Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie zamieściła na Twitterze krótki film okolicznościowy, w związku z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Żołnierze armii USA pracujący w Polsce postanowili w ten sposób uczcić heroiczną i osamotnioną walkę powstańców, której celem była niepodległa Polska.

"Odwaga, hart ducha, bohaterstwo, heroizm, patriotyzm, poświęcenie, determinacja, walka o wolność. Chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego. Pamiętamy"

- mówią żołnierze armii Stanów Zjednoczonych, po czym oddają honorowy salut powstańcom.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.

Dowództwo Armii Krajowej zakładało, że Armii Czerwonej zależeć będzie ze względów strategicznych na szybkim zajęciu Warszawy. Przewidywano, że kilkudniowe walki zostaną zakończone przed wejściem do miasta sił sowieckich. Oczekiwano również pomocy ze strony aliantów.