Uzasadniając poprawkę w imieniu klubu PiS poseł Piotr Uściński stwierdził, że ok. 50 proc. uprawnionych do korzystania z zamrożonych cen prądu nie złożyło stosownych oświadczeń ich sprzedawcom energii elektrycznej.

Uściński złożył też wniosek, by przejść bezpośrednio do trzeciego czytania, nie odsyłając już projektu wraz z poprawkami do komisji. Sejm się do niego przychylił, cały projekt będzie głosowany jeszcze dziś.

Ustawa ws. cen prądu przewiduje, że odbiorcy uprawnieni w II półroczu 2019 r. do odbioru energii po zamrożonej cenie, mieli złożyć do swojego sprzedawcy specjalne oświadczenie, potwierdzające ich status. Chodzi m.in. o mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy. Podmioty te powinny były do północy 29 lipca złożyć stosowne oświadczenie, potwierdzające status uprawnionego. Jest ono konieczne, by w drugim półroczu 2019 r. mogły być rozliczane według cen i stawek opłat za energię elektryczną, stosowanych 30 czerwca 2018 r. Ze składania oświadczeń zwolnione są gospodarstwa domowe.

W myśl proponowanej zmiany ustawy, oświadczenia będzie można składać do 13 sierpnia, a przepis będzie obowiązywał wstecznie, aby oświadczenia, złożone między 29 lipca a wejściem w życie ustawy, były ważne.