1 stycznia 2018 r. rozpoczęła się dwuletnia kadencja Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ). Poza działaniami, mającymi zwiększyć poszanowanie prawa międzynarodowego i spraw związanych z ochroną ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, do priorytetów Polski w RB ONZ należy zaliczyć również kwestie bezpieczeństwa w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.

Te priorytety staramy się realizować. Jesteśmy usatysfakcjonowani z powodu swoich osiągnięć, jeśli chodzi o realizację naszych celów.
- zaznaczył podczas spotkania z dziennikarzami szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz.

Priorytety Polski w RB ONZ

Temat ochrony prawa międzynarodowego był widoczny już podczas pierwszego miesięcznego przewodnictwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, które rozpoczęło się 1 maja ub.r. i również trwało miesiąc.

Chcemy podkreślić, że nie ma pokoju bez prawa. Prawo międzynarodowe pozostaje najsilniejszym narzędziem w rękach cywilizowanych narodów, pozwalającym na zapewnienie długotrwałego pokoju – pokoju opartego na zaufaniu i wzajemnie respektowanych normach oraz wartościach.
- mówił wówczas prezydent RP Andrzej Duda podczas Debaty Wysokiego Szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Drugą kwestią, ważną dla polskiej agendy, jest prawo humanitarne i ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. W tym wypadku nasz kraj poświęca więcej uwagi osobom szczególnie zagrożonym – dzieciom, kobietom oraz niepełnosprawnym. Jednym z sukcesów Polski na forum RB ONZ było przyjęcie w czerwcu br. rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2475. Jest to pierwsza w historii Rady rezolucja dotycząca osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych.

Te działania będziemy kontynuowali podczas naszego przewodnictwa w sierpniu.
- powiedział Jacek Czaputowicz.

Trzecią sprawą, poruszaną przez Polskę podczas spotkań RB ONZ, jest bezpieczeństwo w naszym sąsiedztwie, w szczególności w związku z sytuacją na Ukrainie.

W 2017 r., czyli przed wstąpieniem Polski do RB ONZ, miało miejsce zaledwie jedno spotkanie poświęcone sytuacji na Ukrainie. Z kolei od momentu naszego członkostwa odbyło się już osiem posiedzeń poświęconych tej tematyce.
- zauważył szef polskiej dyplomacji, dodając, że celem Polski było utrzymanie na agendzie międzynarodowej kwestii dotyczącej agresji na Ukrainę.

To się udało i problem nie został zapomniany.
- stwierdził minister.

Jednocześnie szef polskiej dyplomacji zapowiedział, że Polska ubiega się o członkostwo w kolejnym międzynarodowym gremium.

Chcemy kontynuować nasze zaangażowanie w ramach systemu ONZ. Staramy się o członkostwo w Radzie Praw Człowieka na lata 2020–2022. To byłaby z naszej perspektywy naturalna kontynuacja zaangażowania na tym forum.
- wyjaśnił Czaputowicz.

Chodzi o rozwijanie udziału Polski we wszystkich trzech filarach systemu ONZ, którymi są kwestie pokoju i bezpieczeństwa, praw człowieka oraz sprawy rozwojowe.