"Chcemy naprawić sytuację, która jest wynikiem wielu lat zaniedbań (...) Doprowadzono do tego, że >>niewidzialna ręka rynku<< miała zorganizować samochodowy transport zbiorowy na terenie całego kraju, szczególnie w tych miejscowościach, gdzie nie ma innych środków komunikacji"

- mówił Adamczyk po podpisaniu umowy.

Minister dodał, że według szacunków ekspertów, "ponad 10, a niektórzy mówią nawet, że ponad 14 mln Polaków mieszka na obszarach wykluczonych komunikacyjnie".

"My to zmieniamy realnie. Dziękuję parlamentowi za szybkie procedowanie tego projektu, przyjęcie ustawy"

- powiedział minister, przypominając, że 18 lipca ustawa weszła w życie.

"18 lipca spotkaliśmy się na ten temat z 250 starostami, którzy bardzo pozytywnie odbierają ten program i informują nas o tym, że jest już bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo koncepcji na organizację linii autobusowych, które do tej pory nie funkcjonowały"

- dodał.