Polska będzie kandydować do Rady Praw Człowieka ONZ. "Chcemy kontynuować nasze zaangażowanie"

- Polska będzie kandydować do Rady Praw Człowieka ONZ na lata 2020-2022. Chcemy kontynuować nasze zaangażowanie na forum wielostronnym - poinformował podczas spotkania z dziennikarzami minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szef MSZ poinformował również, że Polska powróci do udziału w operacjach pokojowych ONZ.

By Leif Jørgensen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44210490

Szef MSZ podczas spotkania dotyczącego przewodnictwu Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ dodał, że 16 października zapadnie decyzja w sprawie wybrania Polski do Rady Praw Człowieka. Kadencja trwałaby 2 lata i rozpoczęła się 1 stycznia 2020 roku. Poinformował, że Polska przygotowuje się już do tej roli i sam odbył w tej sprawie rozmowy w Genewie.

"Wartości, o które chcemy zabiegać w Radzie Praw Człowieka, to dbanie o prawa osób marginalizowanych, w szczególności dzieci i osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych, mniejszości religijnych, a także wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego"

- mówił szef resortu dyplomacji.

Czaputowicz, odnosząc się do przewodnictwa Polski w RB ONZ, wymienił kilka priorytetów polskiego przewodnictwa. Wśród nich znalazły się umocnienie roli prawa międzynarodowego, ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych i kwestie bezpieczeństwa w sąsiedztwie Polski.

"Te priorytety staramy się realizować. Jesteśmy usatysfakcjonowani z naszych osiągnięć, jeśli chodzi o realizację celów"

- mówił szef MSZ.

W tym kontekście wspomniał w czerwcu tego roku o przyjęciu rezolucji dotyczącej udziału osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych.

Szef MSZ poinformował, że Polska zorganizuje kilka wydarzeń, w których on sam weźmie udział osobiście: debatę 2 sierpnia na temat dzieci w konfliktach zbrojnych, briefing wysokiego szczebla 13 sierpnia w sprawie prawa humanitarnego, debatę 20 sierpnia na temat sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

"Chcemy podkreślić nasze aktywne zaangażowanie w dyskusję na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, co łączy się z naszym działaniem organizacji konferencji bliskowschodniej w Warszawie i warszawskim procesem bliskowschodnim"

- dodał Czaputowicz.

Szef MSZ poinformował również o zorganizowaniu 22 sierpnia spotkania dotyczącego praw osób należących do mniejszości religijnych. Przypomniał przy tym ustalenie międzynarodowego dnia upamiętniającego ofiary aktów przemocy na tle religijnym.

"Ten dzień został ustanowiony na mocy rezolucji przyjętej z naszej inicjatywy"

- podkreślał.

Czaputowicz podkreślił, że Polska ponownie planuje upamiętnić w sierpniu kolejną rocznicę agresji rosyjskiej na Gruzję. Wśród priorytetów Polski w RB ONZ Czaputowicz wymienił także kwestię bezpieczeństwa na Ukrainie.

Szef MSZ zaznaczył, że Polska w RB ONZ przedkładała konkretne rozwiązania w sprawie Ukrainy, w tym wyznaczenie specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ ds. Ukrainy.

"Nie zostało to jak na razie przyjęte, ale ta dyskusje trwa. Władze ukraińskie były wdzięczne za tę propozycję"

- mówił.

Czaputowicz zadeklarował również, że Polska jest gotowa przekazać swoje doświadczenia z RB ONZ kolejnemu członkowi z Europy Wschodniej - Estonii.

Szef MSZ zadeklarował również, że Polska będzie chciała powrócić do udziału w operacjach pokojowych. 

"Po kilkunastu latach przerwy wracamy do operacji pokojowych ONZ. Jesienią tego roku przystępujemy do operacji w Libanie w ramach szerszego kontyngentu Irlandii. 230 polskich żołnierzy będzie brało udział w tej misji"

- poinformował.

 

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

#Rada Praw Człowieka ONZ #ONZ #MSZ #jacek czaputowicz

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo