Polakom żyje się coraz lepiej! Spada liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa informuje, że rodziny z dziećmi coraz rzadziej korzystają z pomocy społecznej. W 2018 r. świadczenia pobierało o ponad 43 tys. rodzin z dziećmi mniej niż rok wcześniej! Minister oceniła, że wpływ na spadek liczby rodzin objętych pomocą społeczną ma m.in. program "Rodzina 500 plus".

jarmoluk

"Od czasu wprowadzenia programu 500 plus polskim rodzinom po prostu żyje się lepiej. Potwierdzają to zarówno badania opinii publicznej, jak i nasze statystyki. Rodziny z dziećmi coraz rzadziej korzystają też z pomocy społecznej"

- powiedziała Borys-Szopa.

Wskazała, że w porównaniu do 2017 r., w 2018 liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej spadła o 9 proc., czyli o ok. 128 tys. osób.

"Liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną spadła natomiast o 11 proc. Oznacza to, że w 2018 r. pomocą społeczną objęto o 43 354 rodzin z dziećmi mniej niż rok wcześniej"

- powiedziała minister rodziny.

Podkreśliła, że podobna tendencja dotyczy programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który od 2019 r. funkcjonuje jako program "Posiłek w szkole i w domu". W porównaniu do roku 2017, w 2018 liczba osób ogółem objętych programem spadła o ok. 11 proc., czyli o 136 779 osób.

"Liczba dzieci objętych programem w roku 2018 spadła również o ok. 11 proc., co oznacza spadek o 66 942 osoby"

- dodała szefowa Ministerstwa Rodziny.

Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Składa się z trzech modułów. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu i zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Z kolei program "Rodzina 500 plus" w nowej, rozszerzonej odsłonie ruszył od 1 lipca. Zakłada on przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od tego dnia możliwe jest składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną - za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej – papierowej.

Wcześniej świadczenie 500 plus było przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze było wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryterium dochodowego. Obecnie dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nieprzekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł.

 

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

#Bożena Borys-Szopa #ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej #"Rodzina 500 plus"

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo