Zaletą Biskupina jest pokazywanie „żywej historii”. Można tu zobaczyć nie tylko rekonstrukcje chat sprzed setek czy nawet tysięcy lat, ale również poznać zwyczaje żyjących tu kiedyś ludzi, ich pracę i rzemiosło. Wiedzy tej jednak nie zdobywamy słuchając przydługich wykładów,, lecz  samodzielnie, uczestnicząc w codziennych zajęciach naszych przodków i niejako przenosząc się do ich epoki.

Zwiedzając Biskupin odwiedzamy Wioskę Neolityczną z Epoki Kamienia, gdzie znajdują się rekonstrukcje tzw. „długich domów” sprzed 6 tysięcy lat. W jednym z nich umieszczono wystawę „Epoka pierwszych rolników”. Następnie przechodzimy do Osiedla Obronnego Ludności Kultury Łużyckiej, gdzie znajduje się najbardziej charakterystyczny punkt rezerwatu – wał obronny z wieżą i bramą. Za nim znajdują się dwa rzędy chat, a kilka z nich posiada w pełni zrekonstruowane wnętrze.

Kolejnym punktem podczas zwiedzania jest Wioska Wczesnopiastowska, istniejąca tutaj już od VIII wieku. Zamieszkiwana była przez rzemieślników, i dziś również zobaczymy tu niektórych z nich pracujących w swoich warsztatach. Potem kierujemy się do Pawilonu Muzealnego, w którym prezentowana jest stała wystawa „Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim”. Zaraz za nim znajduje się Kwatera Archeologii Doświadczalnej, w której prowadzi się hodowlę zwierząt i próbuje się wytwarzać przedmioty codziennego użytku dokładnie w taki sam sposób, jak robili to dawni osadnicy. Ostatnim punktem jest Chata Pałucka z XVIII wieku, w której umieszczono ekspozycję  etnograficzną. Jest tu także czynna pasieka i studnia.

Zrekonstruowana osada w Biskupinie świetnie przenosi w odległe czasy, kiedy w tym miejscu stał prehistoryczny gród, do złudzenia przypominający ten, który oglądamy dziś. To osada z około VIII wieku p.n.e. Dziś istnieje tu Muzeum Archeologiczne.

Festyn Archeologiczny
Każdego września, od wielu już lat na terenie osady w Biskupinie odbywa się historyczna impreza, podczas której gród ożywa bardziej niż zwykle i przenosi nas w odległe czasy historyczne. Warto wtedy być w Biskupinie!
Jezioro Biskupińskie leży na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego, w gminie Gąsawa. Jest ono bezpośrednio połączone z Jeziorem Skrzynka. Jego powierzchnia wynosi 1,17 km2. Znajduje się nad nim Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Po Jeziorze Biskupińskim można odbyć rejs statkiem „Diabeł wenecki”.