Politykę, która zakłada również działania mające na celu przyspieszenie inwestycji, poparło wszystkich 158 deputowanych konserwatywnej Nowej Demokracji w liczącym 300 miejsc greckim parlamencie, 142 posłów było przeciw.