Zgadzam się z opozycją: to będą najważniejsze wybory od 1989 roku. My to też podkreślamy, że to wybory fundamentalne, o których nie wolno zapominać, bo będą ważne dla dalszych pięciu, albo dziesięciu lat, albo nawet wiele dłużej. Te wybory będą decydowały, czy Polska będzie się rozwijała solidarnie, w taki sposób, żeby włączać ogromne grupy do rozwoju gospodarczego, czy będzie on bardzo wybiórczy, służący grupom interesu ale nie taki, który zajrzy pod strzechy na wioskach, obszarach wymagających transformacji jak Śląsk.
- mówił premier Morawiecki na antenie TVP Katowice.
 
Mateusz Morawiecki mówił również o działaniach Polski na arenie międzynarodowej i przypomniał kulisy negocjacji na posiedzeniu Rady Europejskiej.

Nasza wiarygodność nas mocno wspiera. Wiarygodność, skuteczność, ciężka praca. Te wartości są mi szczególnie bliskie. Polityka musi się opierać na wiarygodności. Po drugie: skuteczność, czyli musimy umieć realizować nasze interesy w różnych stolicach świata a przede wszystkim w Brukseli i myślę, że ludzie widzą jak miesiąc temu na posiedzeniu Rady Europejskiej, Polska potrafiła postawić swoje warunki w sprawie sprawiedliwej transformacji energetycznej. Po trzecie: ciężka praca – wartość, która na Śląsku jest bardzo ceniona. Uczciwa, ciężka praca to coś, co ludzie cenią.
- mówił premier.

W pewnym momencie odniósł się bezpośrednio do uwag i zarzutów kierowanych pod adresem rządu przez polityków opozycji. Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że do czasu objęcia rządów przez Zjednoczoną Prawicę, mówiono, że nie da się pogodzić polityki społecznej i gospodarczej.

Kiedyś mówili, że nie da się pogodzić polityki społecznej z polityką gospodarczą, albo chcecie mieć wzrost 3-5% albo politykę społeczną, czyli duże programy społeczne. My pokazaliśmy, że pogodzenie tego jest możliwe, wyłącznie w oparciu o naprawę instytucji państwa, tam były te ukryte pieniądze. Pokazaliśmy skuteczność i połączyliśmy rodzinę ze wzrostem gospodarczym i tak samo da się pogodzić czyste powietrze z rozwojem przemysłu. Już dziś zresztą na Śląsku produkcja sprzedana przemysłu ponad 10-krotnie przekracza wartość produkcji sprzedanej z górnictwa węgla kamiennego.
- mówił Mateusz Morawiecki w TVP Katowice.