Duża liczba polskich książek zapewne wiąże się z obecnością Polaków w XIX wieku w tym regionie, gdzie trafiali od czasu wojen napoleońskich. Najstarsza z nich pochodzi z 1818 roku, ale jest jedyną tak dawną. Cały zbiór, który trafił do Moskwy liczy ponad 520 pozycji. Jest wśród nich polska klasyka: Popioły Stefana Żeromskiego czy Poezje dla dzieci Marii Konopnickiej, dzieła Jana Śniadeckiego, Ignacego Domeyki i Jana Ursyna Niemcewicza. Najpóźniejszą datę nosi książka wydana już po I wojnie światowej, w roku 1922 w Warszawie.

Nowszych już nie ma. Najwyraźniej, jak sytuacja po wojnie domowej w Rosji się ustabilizowała, dopływ książek z Polski ustał.

– przypuszcza szef Instytutu Polskiego Piotr Skwieciński.

Nie wiadomo, kto był pierwszym właścicielem tych książek. Organizacja polonijna z Piatigorska – Związek Polaków na Kaukaskich Mineralnych Wodach – otrzymała je w 2015 roku od głównej agronom dendrarium działającego na zboczu góry Maszuk. Instytucja ta nosiła w różnych latach różne nazwy: Szkółka Doświadczalna, Ogród Botaniczny i Perkalski Park Dendrologiczny – opowiada była wieloletnia wiceprezes Związku Polaków Helena Brodowska.

Istnieją informacje o tym, że kiedyś w szkółce leśnej pracował jako leśniczy Polak o nazwisku Perkalski i stąd wzięła się nazwa.

– mówi obecna sekretarz związku Ludmiła Kołpakowa.

Jednak Kołpakowa nie sądzi, by Polak Perkalski był właścicielem księgozbioru. Jej zdaniem książki mogły być kiedyś przeznaczone dla jakiejś biblioteki, na co mógłby wskazywać fakt, że wiele było jednakowych. "Na Kaukazie zostało wielu Polaków po wojnie z Napoleonem. Potem część wyjechała i powróciła do Polski, a część została, wielu zawarło związki małżeńskie, założyło rodziny. (...) Być może w Stawropolu była duża polska diaspora, być może ktoś w bibliotece był Polakiem i zamawiał tę literaturę i kupował" - mówi Kołpakowa. Zastrzega jednak, że są to tylko przypuszczenia. Jeśli taka biblioteka istniała, to musiała działać "więcej niż pół wieku, w ciągu około stulecia" - zauważa.

Wiele książek ma pieczęć biblioteki w Stawropolu. Gdy Helena Brodowska w 2015 roku jeździła do dendrarium, pytała o ich pochodzenie. "Ustaliłam tylko to, że książki ze Stawropola przywiózł były dyrektor parku dendrologicznego Anatolij Michejew", który zmarł w 2013 roku - wyjaśnia. Tak więc - przyznaje - "nie mamy do kogo się zwrócić", by zapytać o okoliczności przekazania książek do dendrarium.

Według jednej z wersji dyrektor dendrarium znalazł je w Stawropolu na śmietniku. Brodowska wątpi w tę wersję, bo jej zdaniem książek było zbyt wiele, by można było je zabrać za jednym razem. W archiwum dendrarium działaczka znalazła w 2015 roku protokoły zdawczo-odbiorcze o przekazaniu książek ze Stawropola datowane na 1986 rok. Podana jest w nich liczba tomów, ale nie podano, jakie to książki i w jakim języku. Związek Polaków dysponuje własnym zaświadczeniem o przekazaniu mu książek w 2015 roku jako nieprzydatnych dla dendrarium.

Szef Instytut Polskiego, pytany o to, czy przechowywanie polskich książek w ZSRR było bezpieczne, przyznaje, że jest ciekawe, iż taki zbiór przetrwał.

Wyjaśnienie może być takie, że najbardziej ostre czasy antypolskie trwały krótko - była to operacja polska NKWD w latach 30. XX wieku i później jeszcze kilka lat, do powstania PRL. Oczywiście, te książki miały szczęście, bo mogły być zniszczone nawet nie z powodów politycznych, tylko po prostu jako niepotrzebny bagaż.

– przypuszcza Skwieciński. Instytut będzie szukał możliwości przekazania książek do którejś z bibliotek.

Na razie trwa ich katalogowanie, czym zajmują się wolontariusze; z tym katalogiem Instytut Polski zamierza zwrócić się do którejś z bibliotek w Polsce. Elena Grondzil, ekspertka Instytutu, oglądając książki, zwraca uwagę na pieczątki różnych bibliotek. Pojawia się np. pieczęć Stowarzyszenia Katolickiego Kraju Stawropolskiego. Czasami jakieś nazwisko jest zamazane albo wycięte.

Niektóre nazwiska są rzeczywiście bardzo precyzyjnie wycięte, tak żeby poza tym książki nie uszkodzić. Zauważyliśmy, że wycinano nazwisko Niemcewicza, który był po prostu postacią niecenzuralną w carskiej Rosji w latach 40. XIX wieku. 

– mówi Skwieciński.