Sejm uchwalił dzisiaj ustawę, która zakłada przyznanie świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

"Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500 plus dla osób niepełnosprawnych. To niezwykle ważny i oczekiwany społecznie krok w kierunku budowania państwa solidarnego, wspierającego osoby niesamodzielne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej"

- powiedziała minister Borys-Szopa.

Podkreśliła, że obowiązkiem państwa jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym. "Comiesięczne, nieopodatkowane wsparcie w wysokości 500 zł pomoże pokryć zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją oraz opieką medyczną" - wskazała minister rodziny.

"Po raz kolejny dotrzymaliśmy słowa. Wprowadzając tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do całkowitej egzystencji realizujemy zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z majowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości"

- dodała.

Według ustawy o dodatek 500 zł będą mogły wnioskować te osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia nie przekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca tego roku wynosi 1100 zł brutto.

Do kwoty tej nie będzie włączany m.in. zasiłek pielęgnacyjny oraz inne dodatki wypłacane wraz z tymi świadczeniami.

O świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Aby otrzymać świadczenie trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.

Ustawa ma wejść w życie od 1 października br.