"Powód tej decyzji to wezwanie, które otrzymałem od specjalistycznej izby jako podejrzany" - oświadczył Haradinaj na konferencji prasowej w Prisztinie. Zapowiedział, że chce się przed nią stawić jako obywatel, a nie szef rządu, gdyż nie może być jednocześnie podejrzanym i premierem Kosowa.

"To nie jest łatwa decyzja. To jest rzeczywistość"

- przyznał zarazem.

Podobny scenariusz miał miejsce w 2005 roku. Haradinaj wtedy też złożył rezygnację ze stanowiska premiera po oskarżeniu przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Dwukrotnie był uniewinniany - w 2008 i 2012 roku.

Haradinaj był oficerem albańskiej partyzantki, Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK), w latach 1998-1999 podczas konfliktu zbrojnego z Serbami.