W Polsce blisko siedmiu na dziesięciu dorosłych to regularni użytkownicy sieci. "Z internetu powszechnie korzystają najmłodsi respondenci (18-24 lata) i mający od 25 do 34 lat. W sieci jest także ogromna większość badanych w wieku 35 do 44 lat, trzy czwarte mających od 45 do 54 lat i ponad połowa mających od 55 do 64 lat. Offline pozostaje trzy czwarte najstarszych ankietowanych (w wieku 65 lat i więcej)" - podał CBOS.

Wśród osób mających wykształcenie podstawowe odsetek korzystających z internetu jest zdecydowane najniższy. "Prawdopodobieństwo korzystania z internetu zwiększa aktywność zawodowa, co również jest w pewnym stopniu pośrednio determinowane przez wiek" - podał CBOS.

Wśród osób pracujących najmniejszy odsetek użytkowników internetu to rolnicy i robotnicy niewykwalifikowani i wykwalifikowani. Powodem takiego wyniku jest brak wystarczających kompetencji cyfrowych i brak pieniędzy na zakup urządzenia czy opłaty abonamentowe.

Badania CBOS wykazują, że na wsi jest relatywnie mniej niż przeciętnie użytkowników internetu. W miastach liczących co najmniej 100 tys. mieszkańców wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy.

Średnia liczba godzin spędzanych tygodniowo online to 13 godzin. Najwięcej czasu w sieci spędzają najmłodsi użytkownicy. "Nieco krócej niż przeciętnie są tam internauci mający 45 lat i więcej". Mężczyźni deklarują minimalnie dłuższą obecność w internecie niż kobiety.

CBOS podał, że 99 proc. użytkowników internetu łączy się z siecią w domu, połowa z nich również w szkole lub pracy, a tylko 1 proc. w kawiarenkach internetowych. Liczba łączących się z siecią bezprzewodowo znacznie wzrosła od pomiaru w ubiegłym roku.

Z mobilnego internetu korzystają w zasadzie wszyscy internauci poniżej 35 lat, co nie zmienia faktu, że w innych grupach wiekowych również ogromna większość użytkuje internet w ten sposób.

Większość najmłodszych użytkowników jest stale online, a 65 proc. pozostałych osób uruchamia aplikacje internetowe tylko wtedy, gdy chce coś sprawdzić lub skontaktować się z kimś.

W ostatnim roku wzrosło zainteresowanie zakupami i sprzedażą rzeczy online. Badania CBOS wykazują, że 57 proc. Polaków kupiło towary przez internet, a 29 proc. je w ten sposób sprzedała.

Od pomiaru sprzed roku zwiększyła się liczba Polaków regularnie kupujących w sieci. Jest ona obecnie największa z dotychczas zarejestrowanych, czyli od 2002 r. Najwięcej kupują przez internet użytkownicy w wieku 25-34 lat (65 proc.), mający wyższe wykształcenie (65 proc.) i uzyskujący najwyższe dochody per capita (2500 zł i więcej – 65 proc.). Najmniej kupują w sieci starsi internauci (55 lat i więcej – 35 proc.), deklarujący wykształcenie podstawowe (31 proc.) lub zasadnicze zawodowe (32 proc.) i znajdujący się w złej sytuacji materialnej (22 proc.)

Obecnie do najlepiej kupowanych towarów w sieci należą odzież i obuwie, a także książki, zabawki, sprzęt elektroniczny i kosmetyki. Do rzadziej kupowanych należą bilety na pociąg, autobus lub samolot, artykuły motoryzacyjne, leki, sprzęt sportowy, a najrzadziej – dostęp do usług lub treści, żywność i multimedia.

CBOS podał, że w ostatnim roku zauważalnie wzrosła popularność bankowości elektronicznej, usług i treści dostępnych w sieci odpłatnie, takich jak prenumeraty prasy, dostępu do multimediów oraz członkostwa w serwisach lub grach.

Pobieranie z sieci darmowych programów, muzyki i filmów deklaruje 25 proc. internautów, czyli 17 proc. ogółu badanych, co wykazuje spadek zjawiska pobierania multimediów z sieci, spowodowany w dużej mierze dostępnością takich materiałów w formie strumieniowej.

"Internetową prasę i portale informacyjne czytało w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie siedmiu na dziesięciu użytkowników internetu (70 proc. ), czyli niemal połowa ogółu dorosłych Polaków (48 proc.). Sięgają do nich najczęściej internauci mający wyższe wykształcenie (83 proc. ). Ponad połowa obecnych w sieci (56 proc., tj. 38 proc. ogółu dorosłych) ogląda online telewizję, filmy, seriale lub inne materiały wideo" - podaje CBOS.

Badania wykazują, że radia słucha przez internet to 28 proc. użytkowników sieci, czyli około jedna piąta ogółu dorosłych Polaków (19 proc.). Oglądanie online transmisji realizowanych i nadawanych na żywo przez innych internautów deklaruje 26 proc. , tj. 18 proc. ogółu ankietowanych.

Dodatkowo, w miesiącu przed badaniem, co czwarty internauta zamieszczał online zrobione przez siebie zdjęcia lub filmy.

CBOS podaje, że blogi cieszą się nieustanną popularnością i czyta je blisko proc. korzystających z internetu. Bloga lub własną stronę prowadzi co dwudziesty internauta. Ponad 70 proc. internautów kontaktowało się ze znajomymi przez komunikator w poprzedzającym badanie miesiącu, jedna czwarta (34 proc.) ogółu dorosłych prowadzi rozmowy telefoniczne przez aplikacje internetowe. "Wszystkie rodzaje aktywności w sieci opierające się na interakcji i komunikacji z innymi są bardziej popularne wśród młodszych użytkowników, zwłaszcza najmłodszych. Największe różnice wynikające z wieku dotyczą grania online, z kolei najmniejsze – prowadzenia rozmów telefonicznych przez internet." - wnioskuje ekspert Michał Feliksiak.

Blisko co czwarty użytkownik internetu zawarł znajomość internetową, a z poznaną w ten sposób osobą spotkało się poza siecią 16 proc. użytkowników. "Internetowa aktywność towarzyska współwystępuje najczęściej z młodym wiekiem. Poznanie kogoś online deklaruje ponad sześciu na dziesięciu najmłodszych internautów, a spotkanie z poznaną w ten sposób osobą – więcej niż dwie piąte" - czytamy w raporcie.

Ponad 40 proc. internautów wykorzystuje serwisy społecznościowe do słuchania muzyki, oglądania filmów lub zdjęć, czytania tekstów, 26 proc. z nich zamieszcza tam tego typu materiały, takiej samej ilości osób serwisy społecznościowe służą za miejsce do wypowiadania się, rozmawiania, komentowania.

W ciągu ostatniego roku odnotowano wzrost popularności połączeń mobilnych, a także zakupów online, bankowości elektronicznej, korzystania z usług internetowych za opłatą oraz przyrost liczby użytkowników oglądających w internecie materiały wideo i komunikujących się przez komunikatory online.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI), od 16 do 23 maja 2019 r., na liczącej 1079 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.