Obszar Warowny „Śląsk” to jeden z elementów fortyfikacji wybudowanych w okresie dwudziestolecia międzywojennego przez Rzeczpospolitą Polską mających na celu obronę przed ewentualną agresją Rzeszy Niemieckiej. Jego zadaniem była ochrona centrum przemysłowego Śląska przed manewrem oskrzydlającym. Część obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajduje się na terenie przeznaczonym obecnie przez Miasto Ruda Śląska pod zabudowę centrum logistycznego.

Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin wystąpiła do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przeprowadzenie kontroli działań prowadzonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej w związku z procesem uzgadniania ww. inwestycji.