Jan Ołdakowski pozostanie dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Ołdakowski został powołany na kolejną kadencję na stanowisko dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. "Chciałbym, żeby muzeum się rozbudowało, planujemy też kilka nowych produkcji audiowizualnych" – powiedział.

Jan Ołdakowski
Zbyszek Kaczmarek

Ołdakowski został powołany na kolejną kadencję na mocy zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy, datowanego na 4 lipca. Zgodnie z dokumentem, jego nowa kadencja rozpocznie się 1 września i potrwa do 31 sierpnia 2024 r.

Jak poinformował dyrektor muzeum, rozmowa z prezydentem Warszawy o dalszej współpracy odbyła się w grudniu ub.r.

"Wtedy też dowiedziałem się, że będę miał nowy kontrakt, także nie jest to dla mnie nowość. Pracowaliśmy nad tym"

– powiedział.

Pytany o plany na kolejną kadencję, Ołdakowski podkreślił, że chciałby, aby muzeum "rozbudowało się".

"Planujemy też kilka nowych produkcji audiowizualnych. W sensie społecznym najważniejsze jest dla nas budowanie swoistej sztafety pokoleń, czyli rozbudowywanie kontaktów młodych, zaangażowanych ludzi z powstańcami warszawskimi, świadomość przejmowania przez tych młodych ludzi wartości, które były kluczowe dla pokolenia żołnierzy Armii Krajowej, dla pokolenia powstańców"

– wyjaśnił.

Dodał, że zależy mu również na tym, by "było jak najwięcej spotkań oraz świadomości, że młodzi ludzie zaangażowani, harcerze, wolontariusze, członkowie rodzin powstańczych, przyjmują swoistą odpowiedzialność za sprawy publiczne".

"Tak jak mówił to dwa lata temu, żegnając się w Muzeum Powstania Warszawskiego gen. Zbigniew Ścibor-Rylski. On apelował do młodych harcerzy, do młodych wolontariuszy: uczcie się, zdobywajcie kompetencje, bo weźmiecie kiedyś odpowiedzialność za Polskę. Chcemy uczyć młodych ludzi również, że naśladowanie powstańców to branie odpowiedzialności za sprawy ważne"

– zaznaczył Ołdakowski.

Jan Ołdakowski pełni funkcję dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego od 2004 roku. Wcześniej pracował jako pełnomocnik ds. muzeum ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Jest także współtwórcą koncepcji i programu działalności muzeum.

Zgodnie ze statutem Muzeum Powstania Warszawskiego, ogólny nadzór nad muzeum sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni – prezydent m.st. Warszawy, który powołuje i odwołuje dyrektora placówki na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dyrektor zarządza muzeum przy pomocy trzech zastępców, których powołuje i odwołuje po uzyskaniu zgody prezydenta m.st. Warszawy.

Do zadań dyrektora należy m.in. kierowanie działalnością podstawową, naukowo-badawczą, edukacyjną, organizacyjną, administracyjną oraz finansową i techniczną. Prócz tego dyrektor prowadzi nadzór nad zbiorami, depozytami i majątkiem muzeum, czuwa nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami i nadzoruje redakcję wydawnictw i druków muzealnych. Do zakresu jego działań należy także m.in. przedstawianie właściwym organom i instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, a także wniosków finansowych i inwestycyjnych.

Muzeum Powstania Warszawskiego powstało w 2004 r. z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego prezydenta m.st. Warszawy. Do zakresu jego działania należy m.in. gromadzenie zabytków dotyczących dziejów Powstania Warszawskiego 1944 r. oraz historii i dorobku Polskiego Państwa Podziemnego, opracowywanie i konserwacja zgromadzonych zbiorów, upowszechnianie ich, popularyzacja, a także prowadzenie działalności związanej z integrowaniem środowisk kombatanckich i żołnierskich oraz działalności zmierzającej do wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i szacunku dla tradycji narodowych.

 

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

#Muzeum Powstania Warszawskiego #Jan Ołdakowski

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo