Nigdy wcześniej w historii wojen do niewoli nie trafiła tak specyficzna grupa jak powstańcy warszawscy – nie regularne wojsko, lecz podziemna armia. Była to grupa bardzo zróżnicowana pod względem wieku, płci, pochodzenia i wykształcenia. Za drutami obozów znaleźli się nie tylko dorośli mężczyźni […], ale – co było wydarzeniem bez precedensu – także trzytysięczna grupa kobiet i dziewcząt-żołnierzy AK […] oraz około tysiąca chłopców. Najmłodsi jeńcy mieli zaledwie dziesięć lat.

– napisano w folderze. 

Oprócz plansz informacyjnych na ekspozycji zobaczyć można pamiątki po powstańcach.