Impreza koordynowana przez tarnogórski samorząd nawiązuje do lokalnych górniczych tradycji – znacznie starszych niż rozwijane na Górnym Śląsku od końca XVIII w. górnictwo węgla kamiennego.

Według legendy, początek górnictwu srebra w Tarnowskich Górach dał w 1490 r. chłop Rybka, który na swym polu wyorał bryłę kruszcu. Rozwój przemysłu wydobywczego na tych ziemiach umożliwiło nadanie w 1526 r. Tarnowskim Górom praw miejskich i statusu Wolnego Miasta Górniczego, przez księcia opolskiego Jana II Dobrego. W 1528 r. książę wydał Ustawę Górniczą zwaną Ordunkiem Gornym, określającą prawa braci górniczej i regulującą techniczne i organizacyjne warunki eksploatacji.

Do dziś po dawnym górnictwie tarnogórskim pozostał podziemny labirynt w postaci wyrobisk, korytarzy, komór i chodników dawnych kopalń rud ołowiu, srebra i cynku o łącznej długości około 150 km. Towarzyszą im budowle i urządzenia naziemne. 9 lipca 2017 r., staraniami Stowarzyszenia Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej, 28 tamtejszych obiektów zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W drugą rocznicę tego wydarzenia miasto organizuje kolejną już "Barbórkę w środku lata" - imprezę nawiązującą też m.in. do organizowanego tam od końca XVIII w. tzw. Bergfestu, upamiętniającego odkrycie srebrnonośnego złoża. Jak wynika z informacji tarnogórskiego magistratu, pomysły na wydarzenia "Barbórki w środku lata" czerpią z tradycji górniczych i ludowych.

Już w piątek w ogródku winiarni Sedlaczek odbyły się warsztaty poświęcone obyczajom i pieśniom górniczym, a na wieczór w miejscowym kościele ewangelickim zaplanowano otwarcie wystawy "500 lat Reformacji na Śląsku Cieszyńskim".

W sobotę, w ramach "Etnodnia", najpierw po południu występ da Tarnogórska Orkiestra Dęta, potem m.in. odbędzie się Barbórkowy Pokaz Mody i wystąpią Kameralny Zespół Przyjaciół Gwarków i Kopaczy "Batutą i Pyrlikiem" oraz zespół Chwila Nieuwagi. Wieczór zwieńczy występ grupy Frele, tworzonej przez dziewczęta śpiewające śląskie wersje światowych przebojów.

Następnego od rana odbywały się będą biegi miejskie "Piątka z Pyrlikiem" i "Dycha z Żeloskiem", w kościele w pobliskich Bobrownikach odprawiona zostanie suma w intencji Wolnego Górniczego Miasta Tarnowskie Góry, a w Parku Kunszt, czyli miejscu gdzie w 1784 r. w szybie Rudolphine odkryto złoża srebronośne, odtworzona zostanie uroczystość, jaka przez ponad 120 lat upamiętniała tamto wydarzenie.

Po powrocie imprezy na rynek odbędzie się otwarcie Bergfestu – z tradycyjnym górniczym skokiem przez skórę oraz "Tarnogórskim Walczykiem". Po występie chórów, "Koncert na 200 pyrlików" da pod ratuszem Kamiliańska Parafialna Orkiestra Dęta – jedna z największych nieprofesjonalnych orkiestr dętych w regionie. Potem wystąpią jeszcze Zespół Folklorystyczny Brynica i Piekarskie Klachule oraz Tarnogórska Grupa Bębniarska "Skarbnik z Havany".

W programie wydarzenia przewidziano też m.in. Jarmark Śląskiego Rękodzieła, wystawę plenerową: "Święta Barbara, Bergfesty i UNESCO. Tarnowskie Góry: tu biją industrialne źródła Śląska", warsztaty ceramiczne, kowalskie, witrażowe i malarskie, warsztaty poświęcone śląskim strojom ludowym i zabawy związane np. z płukaniem srebra lub wykonywaniem górniczych czapek.

Tarnogórski wpis UNESCO obejmuje 28 zarządzanych przez różne podmioty obiektów pogórniczych, w tym zajmujący 150 ha kompleks podziemi po dawnym górnictwie. Łącznie przez kilka stuleci na obszarze Tarnowskich Gór i okolic funkcjonowało kilka tysięcy kopalń; powstało tam ok. 20 tys. szybów i ponad 150 km podziemnych wyrobisk.

Tym, co szczególnie wyróżnia tarnogórskie zabytki objęte wpisem UNESCO, jest wyjątkowy system gospodarowania wodami podziemnymi. Wodę z tych wyrobisk wykorzystywano bowiem nie tylko w celach przemysłowych, ale też spożywczych, co jest unikatem w skali świata.