Celem pobytu było szkolenie załóg śmigłowców w wykonywaniu lotów w terenie górzystym. Grupa śmigłowcowa korzystała z lotniska aeroklubowego w Łososinie Dolnej. Było to planowe, rutynowe szkolenie, celem którego było podnoszenie kwalifikacji personelu latającego.

1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych przeznaczona jest do wsparcia związków taktycznych i jednostek (pododdziałów) na polu walki, zabezpieczenia dowodzenia, realizacji zadań transportowo – łącznikowych, rozpoznania, korygowania ognia artylerii, zabezpieczenia przerzutu grup dalekiego rozpoznania i grup specjalnych oraz prowadzenia operacji bojowego poszukiwania i ratownictwa we wszystkich warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy.