Dariusz Piontkowski pytany był, na jakim etapie są rozmowy MEN z Ministerstwem Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej w związku z wrześniową podwyżką dla nauczycieli i kiedy pieniądze trafią do samorządów.

Wczoraj rozmawiałem z panem ministrem finansów. Mamy zapewnione zwiększenie środków na podwyżki, Podwyżki będą mogły być wypłacane od 1 września – ustawa mówi, że między 1 a 30 września z wyrównaniem od 1 września. Tak więc pieniądze są zagwarantowane, subwencja w ramach przesunięć w budżecie zostanie zwiększona

– podkreślił.

Minister poinformował także, że w najbliższych dniach do konsultacji zostanie skierowany projekt rozporządzenia.

Zgodnie z uchwaloną w czerwcu przez Sejm i podpisaną w ubiegłym tygodniu przez prezydenta nowelizacją ustawy Karta nauczyciela od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 proc. W uzasadnieniu do projektu noweli napisano, że pieniądze na wrześniowe podwyżki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zagwarantowane będą w zwiększonej subwencji oświatowej dla samorządów.

Minister edukacji, pytany w połowie czerwca o środki na realizację wrześniowej podwyżki, powiedział: "zdajemy sobie, że na to muszą znaleźć się dodatkowe środki. I będą odpowiednie przesunięcia w budżecie. Gdy zostanie ustawa już uchwalona, będziemy oczywiście o tym mówili, przekażemy informacje".