Krzemionki leżące w woj. świętokrzyskim, ok. 10 km od Ostrowca Świętokrzyskiego, stanowią dowód ogromnego wysiłku, jaki wkładały neolityczne ludy w wydobywanie krzemienia. Dzięki wyspecjalizowanym technikom wydobycia, jakie stosowano podczas pracy, nastąpił ogromny rozwój technologiczny i intelektualny człowieka. Prawdopodobnie wydobycie i produkcja narzędzi
z krzemienia to pierwszy rodzaj rzemiosła, w którym cały proces odbywał się w jednym miejscu.
Dziś możemy zachwycać się niepowtarzalnymi wzorami krzemienia pasiastego – unikatowego surowca, występującego wyłącznie w Górach Świętokrzyskich. Materiał ten używany jest do produkcji biżuterii, m.in. kolczyków i pierścionków. W Krzemionkach znajduje się sieć ponad 4 000 szybów o głębokości dochodzącej do 9 m, znajdujących się na ogromnym obszarze około 78 ha. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” gromadzi także mnóstwo eksponatów, takich jak neolityczna ceramika czy rekonstrukcje domostw, które prezentowane są zwiedzającym.

Wicepremier Piotr Gliński podkreślił profesjonalizm polskich specjalistów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Nasi specjaliści zajmujący się dziedzictwem narodowym są bardzo cenionymi ekspertami na świecie. Udało się ten wpis uzyskać dlatego, że Polska jest bardzo solidnym partnerem UNESCO. Jesteśmy aktywni od dawna. Dwa lata temu odbyła się Sesja UNESCO w Krakowie, która przeszła do historii jako najlepiej zorganizowana.

– powiedział minister kultury.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin zaznaczyła, że wpis Krzemionek Opatowskich na listę UNESCO to efekt pracy całego zespołu.

Serdecznie gratuluję sukcesu wszystkim, którzy przyczynili się do wpisu. Gratuluję także mieszkańcom woj. świętokrzyskiego oraz tym, którzy kochają ten region. To dla nas wszystkich wielkie osiągnięcie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka wyraziła przekonanie, że wpis na listę UNESCO przyczyni się do rozwoju turystyki w regionie.

Dzięki wpisaniu tego obiektu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, turyści odwiedzający Kraków będą chętniej wyjeżdżali poza województwo małopolskie, by zwiedzić zabytki w innych regionach.

Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa został wpisany na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego podczas 43. Sesji UNESCO w Baku. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO docenił unikalne dziedzictwo archeologiczne, które jako jedno z niewielu w Europie zachowało ślady prehistorycznej aktywności człowieka w sposób czytelny i niewiele zmieniony.

Starania o wpis Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa na Listę UNESCO prowadzone były od ponad 20 lat. To przede wszystkim dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku Polska uzyskała 16. wpis na tej liście, będący jednocześnie pierwszym wpisem dotyczącym obiektu archeologicznego.