Według źródeł Polskiej Agencji Prasowej, Polska była przeciw takiemu rozwiązaniu.

Na dzisiejszym posiedzeniu nie omawiano kwestii Węgier, które również są objęte procedurą z art. 7 traktatu