Po odczytaniu rozkazu o wyznaczeniu na stanowisko i tym samym mianowaniu na kolejny stopień oficerski, jeszcze major Janusz Fajger, wystąpił przed szyk. Zastępca dowódca 10. BKPanc, podpułkownik Rober Nikonowicz, wręczył oficerowi akt mianowania. Od tej pory na berecie i pagonach oficjalnie przybyło po jednej gwiazdce. Podpułkownik Fajger  wstępował do szyku ze świadomością, że awans będzie wiązał się dla niego także z dodatkowymi zadaniami i nowymi wyzwaniami, którym musi sprostać. Przed pułkownikiem trudne zadanie ponieważ, nie tylko musi poznać nowy pododdział, ale również ludzi którzy pełnią tam służbę - czytamy na portalu 10. BKPanc. 

Dotychczasowy dowódca dywizjonu przeciwlotniczego, podpułkownik Piotr Jaraczewski,rozstał się z pododdziałem, na którym służył przez wiele lat. Na placu apelowym dokonano przekazania sztandaru przeciwlotników. Podpułkownik Piotr Jaraczewski opuścił dywizjon przeciwlotniczy, jednak nie tak daleko, ponieważ będzie pełnił funkcje Szefa Obrony Przeciwlotniczej Brygady w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej - podaje 10. BKPanc.