W odprawie uczestniczyli także szefowie komórek organizacyjnych sztabu oraz jednostek bezpośrednio podporządkowanych, a także organy przedstawicielskie żołnierzy blisko współpracujących ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego.

Pod dyskusję poddano zagadnienia dotyczące zaangażowania Sił Zbrojnych RP w budowanie bezpieczeństwa narodowego, a także wydzielania sił i środków do realizacji zadań w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef SG WP zaznaczył, że do realizacji zadań stojących przed Siłami Zbrojnymi RP w dobie zmian cywilizacyjnych i technologicznych, istnieje potrzeba budowania nowego wymiaru przywództwa oraz kształtowania kompetentnych dowódców na każdym poziomie dowodzenia.

W odprawie uczestniczył także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który zapoznał się z sytuacją bezpieczeństwa, stanem ukompletowania i wyposażenia Sił Zbrojnych RP.

Na zakończenie szef SG WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak przekazał dowódcom zadania do realizacji w nadchodzącym półroczu.