Heroiczność cnót apostoła inteligencji

Papież Franciszek zatwierdził dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych uznający heroiczność cnót ks. Władysława Korniłowicza, współzałożyciela Lasek i apostoła inteligencji. 27 września 1978 r. na podstawie Dekretu Kongregacji do Spraw Świętych kard. Stefan Wyszyński dokonał otwarcia procesu informacyjnego o życiu i cnotach Sługi Bożego. 11 listopada 1981 r. doczesne szczątki ks. Korniłowicza zostały przeniesione do kościoła św. Marcina w Warszawie. W czerwcu 1995 r. proces na szczeblu diecezji został zakończony i akta przesłano do Kongregacji w Rzymie.

Ks. Władysław Korniłowicz

Dla Lasek ks. Korniłowicz jest bardzo ważną osobą, jest ich współzałożycielem. Był tutaj od początku. Mamy tutaj po nim kaplicę, którą on wyposażał i tworzył, a także dom rekolekcyjny. Prawie od początku był on ojcem duchowym dzieła oraz duszpasterzem sióstr i niewidomych. Przede wszystkim jednak skupiał się na szukaniu niewidomych na duszy, którzy stracili wiarę. 

– powiedział ks. Michał Wudarczyk, rektor kaplicy pw. Matki Bożej Anielskiej w Laskach, który podkreślił, że pamięć o ks. Korniłowiczu w Laskach jest wciąż żywa.

Codziennie modlimy się o jego beatyfikację. Także dzisiaj dziesiątki ludzi przyjeżdżają do tego dziedzictwa ks. Korniłowicza, które nadal jest aktualne. Jako jeden z pierwszych w Polsce zajął się ruchem liturgicznym i chciał uruchomić świeckich do czynnego udziału w liturgii i w tym celu stworzył dom rekolekcyjny, gdzie świeccy modlili się na brewiarzu. To było coś niebywałego jak na tamte czasy.

Ksiądz Władysław Korniłowicz urodził się 5 sierpnia 1884 r. w Warszawie. Wychowany w środowisku radykalnej inteligencji, porzucił studia przyrodnicze w Zurichu, podjęte na życzenie ojca, wybitnego psychiatry, i wstąpił w 1905 r. do Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1912 r. w Krakowie z rąk ks. bpa Adama Sapiehy.

W 1918 r. ks. Władysław poznał matkę Elżbietę Czacką. Po śmierci pierwszego kierownika duchowego Zgromadzenia - ks. Krawieckiego - podjął jego misję, z czasem coraz bardziej angażując się w dzieło matki Czackiej i zostając członkiem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. W pierwszych latach pobytu w Laskach z jego inicjatywy powstał Dom Rekolekcyjny, w którym przez cały rok odbywały się rekolekcje indywidualne lub grupowe dla ludzi pragnących pojednać się z Bogiem lub pogłębić swe życie wewnętrzne.

W środowisku związanym z Laskami rosła potrzeba apostolstwa słowa pisanego. Odpowiedzieć jej miały powstałe w 1931 r. Księgarnia i Wydawnictwo Verbum oraz czasopismo o tej nazwie. Ukazywało się ono pod bezpośrednim kierownictwem ks. Korniłowicza i wychodziło w latach 1934-1939.

Zmarł 26 września 1946 r. w Laskach w opinii świętości. 

 

 

Źródło: dzieje.pl

#Laski #współzałożyciel #niewidomi #rekolekcje

Magdalena Łysiak
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo