"Państwo, w którym postawy otwarte na pomoc innym są silnie reprezentowane, to jest państwo, patrząc w dzisiejszych kategoriach, prawdziwie nowoczesne. W państwach najbardziej rozwiniętych tak się właśnie dzieje"

– powiedział Andrzej Duda.

Prezydent Zauważył, że "rodzajów działalności pomocowej, w którą bezinteresownie angażują się ludzie, jest w nowoczesnym państwie bardzo dużo”.

Prezydent podziękował księżom orionistom za ich działalność budującą "nowoczesną Polskę".

Przypomniał też postać zmarłego niedawno ks. Michała Łosa, który kilka dni przed śmiercią w szpitalu przyjął święcenia kapłańskie i wstąpił do zgromadzenia orionistów. Andrzej Duda odwiedził kapłana w Wojskowym Instytucie Medycznym i przyjął od niego prymicyjne błogosławieństwo.

"Tak ogromne było jego pragnienie znalezienia się właśnie w tym niezwykłym gronie ludzi, którzy życie swoje poświęcają służbie drugiemu człowiekowi, z modlitwą i z oddaniem się bliźniemu. To pokazuje, jacy są księża orioniści i jaka jest to wspólnota"

– powiedział prezydent.

Podziękował też wolontariuszom, którzy pomagają księżom w realizacji ich działań, strażakom, żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej i innym służbom za zaangażowanie w organizację pikniku "Pomagam z radością". Zaznaczył, że sobotni piknik ma pokazać to, czemu służą księża orioniści i popularyzować ich działalność

"To jest wielkie dzieło, które księża orioniści realizują poprzez swoje hospicja, poprzez domy, w których mieszkają seniorzy, opiekę nad młodzieżą z problemami wychowawczymi"

– podkreślił Andrzej Duda.

Agata Kornhauser-Duda powiedziała, że ma nadzieję, że akcja "Pomagam z radością" spowoduje, że w pomoc innym zaangażuje się więcej wolontariuszy. Podkreśliła, że wolontariat przynosi wymierne korzyści w życiu zawodowym. "

To sposób na własny rozwój, budowanie kompetencji, to podstawa naszych życiowych sukcesów

– zaznaczyła pierwsza dama.