Zmiany w regulaminie Sejmu

Marszałek Sejmu będzie mógł uchylić swoją decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Izby do czasu wniesienia przez posła odwołania. Przewiduje to przyjęta dziś przez posłów nowelizacja regulaminu Sejmu. Za przyjęciem noweli regulaminu głosowało 422 posłów, przeciw był 1, a 2 wstrzymało się od głosu.

Zdjęcie ilustracyjne
Filip Blazejowski/Gazeta Polska

O możliwości wykluczenia posła z posiedzenia mówi art. 175 regulaminu Sejmu. Przewiduje on, że marszałek może zwrócić uwagę posłowi, który "w wystąpieniu swoim odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym". Marszałek może wówczas "przywołać posła do rzeczy", a po dwukrotnym przywołaniu stwierdzić, że poseł naruszył powagę Sejmu. Marszałek następnie ma prawo przywołać posła "do porządku", a w przypadku niezastosowania się posła do polecenia może podjąć decyzję o wykluczeniu posła.

Według tego artykułu poseł wykluczony z posiedzenia Sejmu jest obowiązany natychmiast opuścić salę obrad, a jeśli tego nie zrobi, marszałek zarządza przerwę. Od decyzji marszałka Sejmu poseł może odwołać się do Prezydium Sejmu, które niezwłocznie rozstrzyga sprawę po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy poseł nie bierze udziału w posiedzeniu.

O sposobie załatwienia odwołania Prezydium Sejmu niezwłocznie zawiadamia Sejm, jednak nie później niż na następnym posiedzeniu. Decyzja Prezydium Sejmu jest ostateczna. Zgodnie z nowymi przepisami regulaminu do czasu wniesienia przez posła odwołania Marszałek Sejmu może uchylić swoją decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu.

W uzasadnieniu do projektu zmian podkreślono, że w niektórych przypadkach podtrzymywanie decyzji o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu może okazać się mniej efektywne, aniżeli odstąpienie od tej decyzji, na rzecz zaprowadzenia porządku w trakcie obrad Sejmu.

"Niekiedy z punktu widzenia celu tej instytucji (przeciwdziałanie destabilizowaniu prac Sejmu), bardziej skuteczne mogą okazać się działania koncyliacyjne, których efektem będzie z jednej strony wycofanie się przez Marszałka albo wicemarszałka Sejmu z decyzji o wykluczeniu posła, a z drugiej zaprzestanie przez posła zachowania uniemożliwiającego prowadzenie obrad"

- czytamy.

 

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

#marszałek Sejmu #nowelizacja #Regulamin Sejmu

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo