W decyzji opublikowanej na Twitterze prezes PiS napisał, że na podstawie statutu swojej partii wydaje „zakaz odbywania przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości udziału w spotkaniach o charakterze lobbystycznym lub co do których można sformułować domniemanie, że mają taki charakter”.

Zgodnie z treścią dokumentu jedyny wyjątek „stanowią spotkania, które spełniają wymogi określone w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa”.

„Niezastosowanie się do zakazu będzie traktowane jako poważne złamanie Statutu partii”.
- zdecydował Jarosław Kaczyński.